عملکرد شرکت تولید نیروی برق تهران
99/02/09
در راستای دستیابی به آمادگی حداکثری نیروگاههای ری ، بعثت و طرشت در پیک تابستان سال 99 و اجرایی نمودن برنامه های پیش بینی شده جهت تامین قطعات و انجام پروژه های بهبنه سازی و انجام تعمیرات اساسی در ابتدای سال جاری جلسات سه جانبه ای را با شرکت های مدیریت تولید برق ری ، بعثت و شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت برگزار گردید.

  مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق تهران : در راستای دستیابی به آمادگی حداکثری نیروگاههای ری ، بعثت و طرشت در پیک تابستان سال 99 و اجرایی نمودن برنامه های پیش بینی شده جهت تامین قطعات و انجام پروژه های بهبنه سازی و انجام تعمیرات اساسی در ابتدای سال جاری جلسات سه جانبه ای را با شرکت های مدیریت تولید برق ری ، بعثت و شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت برگزار و ضمن قدردانی از زحمات همکاران نیروگاهی در خصوص دستیابی به تولید حداکثری انرژی در سال 98 نسبت به چند سال گذشته و راهبری مطلوب نیروگاههای با قدمت بالغ بر 50 سال ، ضرورت تلاش های همه جانبه مدیران و زحمت کشان نیروگاهها را به منظور توفیق تولید در منطقه تهران در پیک تابستان سال 99 را تاکید نمودند و در ادامه نکات ذیل را در دستور کار همکاران نیروگاهی و شرکت تولید برق تهران قراردادند:

1)  توجه خاص به ساخت داخل در تامین قطعات یدکی مورد نیاز در نیروگاهها

2) اجرایی نمودن اقدامات برنامه ریزی شده در تامین قطعات یدکی، بهینه سازی و تعمیرات اساسی واحد ها با رعایت اولویت، بودجه و شرایط نقدینگی

3)ایجاد فضای رقابتی در انتخاب پیمانکاران و فروشندگان در واگذاری کارها و ساخت قطعات

4) بکارگیری بهینه از سرمایه های راکد و ضایعات موجود در نیروگاهها و فروش آنها از طریق مزایده عمومی

5)توجه به نیروی انسانی و ارتقاء سطح کیفی توانمندی همکاران

6) تلاش همه جانبه در جهت کاهش خروج اضطراری و محدودیت های تولید واحدها

7)رعایت مسائل زیست محیطی و اقدامات موثر و کاهش مصرف آب و بهبود در آلایندگی واحدها​


مشاهده گزارش تصویری خبر