مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق تهراندر جلسه هماهنگی تولید نیروگاه طرشت:ایجاد آمادگی حداکثری واحد های قدیمی نیروگاه طرشت جهت عبور موفق از پیک تابستان سال 1401
1400/06/14
هم موارد بررسی شده در نشست مدیران مجموعه و چالش های پیشرو در پیک سال 1400 -1401همچنین تقدیر از شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت بابت انجام به موقع فعالیت های تعمیراتی برنامه ریزی شده و کسب آمادگی حداکثری واحد های نیروگاهی در پیک تابستان 1400

​یعقوب روحی در ابتدای جلسه ضمن پیگیری تصمیمات جلسات هماهنگی تولید قبلی و بررسی گزارش نیروگاه، در راستای ایجاد هماهنگی و آمادگی لازم برای تعمیرات و آماده سازی واحد ها برای پیک تابستان سال 1401 و به تبع آن ضرورت تامین قطعات و لوازم یدکی ، تاکید نمودند.

در ادامه جلسه حسب ضرورت ، مسایل و موضوعات مربوط به نیروگاه طرشت و چالش های پیشرو مورد بررسی قرار گرفت که از اهم مواردی که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت می توان به مواردی ذیل اشاره نمود:

1-اقدامات انجام شده در جهت تهیه لوازم و قطعات مورد نیاز در تعمیرات آتی

2-ایجاد هماهنگی لازم در جهت اجرای پروژه های نوسازی

3-بررسی و نهایی نمودن بودجه اصلاحی 1400 و پیشنهادی 1401 در بخش های فنی

4-بررسی مشکلات و محدودیت های حوزه بهره برداری

در ادامه جلسه مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق تهران با اهداء لوح تقدیری از شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت بابت انجام بموقع فعالیت های تعمیراتی برنامه ریزی شده و کسب آمادگی حداکثری واحد های نیروگاهی در پیک تابستان 1400 قدردانی نمود.

مشاهده گزارش تصویری خبر